ChrisPC Win Experience Index 5.30

ChrisPC Win Experience Index 5.30

Chris P.C. srl – 1,3MB – Shareware –
Chỉ số trải nghiệm Windows là một tính chất của hệ điều hành Windows, các biện pháp hiệu suất của các thiết bị phần cứng như một bộ xử lý đồ họa, bộ nhớ, vv. Điều này cho phép bạn đánh giá phần cứng như một số có thể được so sánh với các máy tính khác. Các tính năng đã có mặt trong Windows 7 và Windows 8.

Tổng quan

ChrisPC Win Experience Index là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Chris P.C. srl.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ChrisPC Win Experience Index là 5.30, phát hành vào ngày 18/04/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/12/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 5.30, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

ChrisPC Win Experience Index đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

ChrisPC Win Experience Index Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ChrisPC Win Experience Index!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có ChrisPC Win Experience Index cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Chris P.C. srl
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại